CARLES CAPDEVILA "Educar amb humor"

En Carles ens fa reflexionar, a partir de la seva experiència com a pare de 4 nens, sobre les diferents situacions quotidianes amb les que ens trobem com a pares.


                                                         
                                                          EDUCAR CON HUMOREDUCAR AMB HUMOR