ARTICLE "Parlo de respecte"

Acompanyar als infants en les seves emocions no és fàcil. L'Aina Cabau ens ajuda a reflexionar sobre la importancia d'aquest acompanyament i ens dóna pistes per fer-ho amb els nostres fills/es.