INFORMACIÓ SOBRE ELS POLLS

El tema dels polls és un tema que ens amoïna a mestres i sobre tot als pares. Quan trobem un poll o llémenes al cap dels nens, què hem de fer? Quin tractament cal seguir?

Us proporcionem  diverersos enllaços sobre els polls: què són, com són, com els podem detectar i quin tractament es pot seguir, esperem que us siguin d'utilitat.

ELS POLLS, INFORMACIÓ PER A PARES I MESTRES (Consorci sanitari de Barcelona)

POLLS (Canal Salut Generalitat de Catalunya)


 TODO SOBRE LOS PIOJOS


Des de l'escola, volem agrair la vostra col.laboració en la campanya que duem a terme de "Fora polls" amb el compromís que heu adquirit amb l'escola. Tot i així volem recalcar la importància que es faci una revisió més periòdica (mínim una vegada a la setmana) del cap dels infants, i que en cas de detectar polls o llémenes en el cas del vostre fill/a ens ho feu saber, per tal de poder posar en coneixement del focus a la resta de les famílies.